פרויקט גמר בתכנון מבנים

נתחיל מהתחלה

פרויקט גמר בתכנון מבנים - מה זה?

הפרויקט יעסוק בתכנון הנדסי של מבנה מוגדר באופיו ומיקומו. המבנה יהיה בעל מערכת שלדית נושאת מבטון מזוין ו/או פלדה, יש להקפיד שהפרויקט יראה שימוש בתקרות מבטון מזוין. הפרוייקט יתוכנן בהתאם לחומר המוגדר בתכנית הלימודים ובהתאם לדרישות התקנים והמפרטים הישראלים המתאימים למבנה.

לא תורשינה תקרות דרוכות ו/או מפלטות חלולות (אלמנטים טרומיים).

מה דורשים מכם בפרויקט גמר?

שלב 1

השגת תוכניות ושילוב אלמנטים מסוימים

תוכנית אדריכלית של בית פרטי ששטחו העיקרי לא יפחת מ-250 מ"ר, לפחות שתי קומות + מרתף.

בפרויקט חלה חובה לשלב את האלמנטים הבאים:

מרפסת זיזית (קונזולית) בשטח שלא יפחת מ-12 מ"ר, כאשר אורך הזיז לא יפחת מ-2.5 מ"א.

חדירת עמוד בתקרות/רצפות (מסתיים/'צומח') לפחות במקום אחד.

בתקרות/קורות, לפחות מפתח אחד יהיה 6 מ'.

שתי הקומות יכולות להיות זהות אך ישולבו בהן שני סוגי תקרות – למשל תקרת צלעות, מצולבת, מקשית בכיוון אחד, מקשית מצולבת, תקרות ללא קורות וכו', וכן עומסים שונים. רצפת המרתף תהיה רצפה תלויה, שטח המרתף יהיה לפחות מחצית שטח קומה טיפוסית.

אפשרי שהמבנה יכלול גגות רעפים עם קונסטרוקציה לגג מעץ או פלדה.
לא תורשינה תקרות דרוכות ו/או מפלטות חלולות (אלמנטים טרומיים).

שלב 2

חישוב תקרות וקורות - חישובים סטטיים

חישוב גובה התקרה והקורות הסמויות (אם קיימות) משקולי כפף.

במקרה של תקרת צלעות- חישוב זיון הצלעות משקולי כפיפה וגזירה, כולל בדיקת האפשרות להפיכת בלוק (עתיר).

קביעת חתך הקורות בהתאם לאדריכלות ובדיקת הכפף וחישוב הזיון לפי כפיפה וגזירה.

בתחילת החישובים של כל אחת מהתקרות יש לצרף שרטוט הסכימה הסטטית של התקרה עם ציון שמות הצלעות/רצועות ושמות הקורות. הכוונה לא להדפסת תוכנית התקרה המוגמרת בהקטנה אלא לסכימה סטטית עם כיווני זרימה וכו'.

בדיקה לחדירה וביצוע החישוב המלא (במידת הצורך) הערה: בגג עליון או במרפסות יש להקפיד על בליטות עליונות לצורך בצוע פרט איטום תקני.

שלב 3

חישוב מדרגות

חישוב את עומסי המדרגות והצגת סכמות סטטיות של מהלכי המדרגות בכל המבנה. את הגובה יש לחשב משקולי כפף ואת הזיון משקולי כפיפה.

שלב 4

חישוב קירות בטון

חישוב עומסים אנכיים על הקיר מכל התקרות והאלמנטים המחוברים אליו לכל גובהו, בכלל זה חצר אנגלית, מדרגות, תקרות ,עמודים שתולים ועומסים מרוכזים מקורות הנתמכות עליו. חישוב העומס הראשוני (עומס חלקי מהרצפה ומשקל קיר הבטון בקומה התחתונה בלבד) עבור הקורות התחתונות שמתחת לקירות הבטון . יש לחשב קורות זמניות אילו לכפיפה ולגזירה. חישוב קירות הבטון לעומס אופקי כקירות תומכים וקביעת הזיון האורכי.

שלב 5

חישוב עמודים ויסודות

טבלת ריכוז עומסים – פירוט העומסים המגיעים לעמודים מכל קורה בנפרד, לכל קומה כולל סכום העומס ליסוד. העומס יוצג כעומס שירות המורכב מקבוע ומשימושי.כל העומסים מכל הקומות יוצגו בטבלה אחת. בביסוס באדמה חרסיתית באמצעות כלונסאות, יש לחשב את הכלונסאות לשליפה בנוסף ליתר החישובים: קוטר ועומק, זיון מינימלי, חישוקים.

שלב 6

חישוב רעידות אדמה

פירוט החישובים הנוגעים לבדיקת סדירות המבנה ויציבותו לרעידות אדמה

שלב 7

חישובים מרחבים מוגנים

יש לתכנן את הממ"דים לפי הדרישות העדכניות של פיקוד העורף. יש להבטיח כי תכניות הממ"ד תתאמנה לתכניות האדריכלות וכן הפרטים יהיו נכונים ומתאימים לאותו ממ"ד (ולא פרטים סטנדריים שאין להם כל קשר לממ"ד המתוכנן)

שלב 8

שרטוט

כל השרטוטים יבוצעו בהתאם לכללי השרטוט על גבי גיליונות בגודל אחיד, לרבות שדה כותרות מסודר ('סטריפ'), ממוספרים לפי שלבי הביצוע (ק- 1 יסודות, ק – 2 רצפה + קורות יסוד…) קנה המידה הרצוי לשרטוטים יהיה 1:50 והגדלה לפרטים, בקנ"מ 1:20. בכל גיליון יופיעו הערות מתאימות המתייחסות לסוג הבטון, הביצוע, והדגשים מיוחדים לגבי אלמנטים מיוחדים.

יש להקפיד על מתן מידות לפי כללי השרטוט (כמפורט בתכנית הלימודים). יש לשרטט מקרא לעמודים/קירות בטון וליישם בתוכניות: נפסקים, ממשיכים ושתולים.

על גבי התכנית יש להוסיף את כל הזיון הנמצא בניצב לכוון המתיחה וכן רשתות, ברזל חלוקה וכל הברזל הנוסף שאינו מוצג בפרישת הזיון.

שלב 9

התאמת כל התוכניות לפרויקט המתוכנן

יש לשים לב "להשתיל" פרטים סטנדרטיים אשר מתאימים לפרויקט הספציפי, למשל- פרטי ממ"ד ייחודיים לממ"ד המתכונן, קירות תומכים המתאימים לטופוגרפיה ולגבהים הייחודיים לפרויקט ושבתכנית וכו'.

חתכים (לפחות 2 חתכים): יש לשרטט את כל חתכי הקורות, קירות הבטון, חצר אנגלית והמדרגות בקנ"מ 1:20 או 1:25 בחתכים יש להקפיד על מידות, מפלסים וברזל עם מידות, כולל חישוקים. תקרת צלעות יש להציג חתך בצלע טיפוסית וחתך בצלע מחלקת כולל זיון וחישוק. חתך מדרגות יכלול את הסמכים ומידות הברזל ייקבעו בהתאם.

תוכנית יסודות: בנוסף לתוכנית המתווה עם כל המידות לפי הכללים הנ"ל ובנוסף לחתך ביסוד טיפוסי, יש להקפיד על 2 דברים נוספים: סימון קו החפירה ומפלס פני החפירה. טבלת עמודים ויסודות הכוללת בין היתר: חתך עמוד יסוד, הקוצים לעמוד יסוד ואורכם, חתך היסוד, עומקו, מפלסו והזיון האורכי, כולל אורך הזיון, העומס על היסוד. את מידות היסוד, מפלסו (ועומקו כשמדובר בכלונסאות), יש לסמן גם בתוכנית ליד כל יסוד וכן עומק החפירה ליסודות בודדים ועוברים.

נעים מאוד,

מישל גולרוך

שמי מישל גולרוך, מתגורר במרכז, הנדסאי בניין, מרצה לפרויקטי גמר ובעלים של חברה לחישובי כמויות.
סיימתי את לימודיי באוגוסט 2018 עם הציון הגבוה ביותר במחזור בפרויקט הגמר בניהול.

בסוף לימודיי התחלתי לעבוד כמרצה במספר מכללות מובילות בקורס "פרויקט גמר – ארגון וניהול אתר".

במהלך הארבע שנים האחרונות, מאז סיום הלימודים עבדתי כמנהל עבודה בחברה קבלנית גדולה באתר בניה בהיקף של כ-30 מש"ח. בתום הפרויקט שסוים בהצלחה יתרה הוצע לי משרת ניהול ופיקוח פרויקטים בחברה אחרת, פרויקט בבניין משרדים רב קומות בהיקף של כ-130 מש"ח. לאחר מכן, הוצע לי משרת ביצוע בענף הכבישים והתשתיות האחראית על 3 פרויקטים גדולים בשווי כולל של 50 מש"ח. כיום, אני בעלים של חברה לחישובי כמויות בענף והבינוי והתשתיות ומרצה לפרויקטי גמר בניהול.

המשכתי לעבוד במקביל לעבודה בשטח כמרצה מאז 2018 וביצעתי הנחיות פרטיות לסטודנטים מכל רחבי הארץ, ועד היום הוגשו על ידי לא פחות ממאתיים סטודנטים עם ציונים מרשימים שביצעו את הפרויקט ברמה הכי גבוהה ומושקעת שאפשר. הסטודנטים רכשו ידע במהלך הכנת הפרויקט שבסופו של דבר סייע להם גם בעבודה בשטח.

איך לעבור את הפרויקט גמר בהצלחה?

ליווי אישי צמוד לפרויקט גמר מוצלח

לנוחיותכם, חבילות מובנות בהתאם למסלול אותו תרצו לעבור, ניתן לרכוש חבילה אונליין בלחיצה על כפתור "רכישת חבילה"

אני כאן לכל שאלה! ההצלחה שלכם – היא ההצלחה שלי!

תוכניות לסדנא
בניהול וארגון אתר

300
  • תוכניות אדריכליות
  • תוכניות קונסטרוקציה
  • 100 מ"ר בנוי

ליווי אישי וצמוד
לפרויקט גמר בארגון וניהול

להצעת מחיר התקשרו
  • ליווי אישי 24/7
  • אחוזי הצלחה מהגבוהים בארץ
  • עבודה בשת"פ עם כלל המכללות
מומלץ

תוכניות
לפרויקט גמר בתכנון מבנים

400
  • תוכניות אדריכליות
  • מרפסת זיזית (קוזנולית)
  • לפי הדרישות החדשות של מה"ט

שאלות ותשובות

תוכנית של בית פרטי המכיל מרתף, קומת קרקע וקומה א' בשטח בנוי של לא פחות מ-250 מ"ר. התוכניות האדריכליות צריכות להכיל תוכנית מרתף, תוכנית קומת קרקע, תוכנית קומה א' וגג, 4 חזיתות ו-2 חתכים. בתוכנית תהיינה מרפסת זיזית(קונזולית) בשטח שלא יפחת מ-12 מ"ר, כאשר אורך הזיז לא יפחת מ-2.5 מטר אורך. אציין כי התוכניות מועברות בקבצי AutoCAD בלבד, ניתנת אופציה להנפקת הקבצים ל PDF והכנת ההצעה למה"ט, בתוספת תשלום.

תוכנית של בית פרטי המכיל מרתף, קומת קרקע וקומה א' בשטח בנוי של לא פחות מ-250 מ"ר. התוכניות האדריכליות צריכות להכיל תוכנית מרתף, תוכנית קומת קרקע, תוכנית קומה א' וגג, 4 חזיתות ו-2 חתכים. בתוכנית תהיינה מרפסת זיזית(קונזולית) בשטח שלא יפחת מ-12 מ"ר, כאשר אורך הזיז לא יפחת מ-2.5 מטר אורך. אציין כי התוכניות מועברות בקבצי AutoCAD בלבד, ניתנת אופציה להנפקת הקבצים ל PDF והכנת ההצעה למה"ט, בתוספת תשלום.

דילוג לתוכן