פרויקט גמר בניהול –מה זה בכלל?

פרויקט הגמר בניהול הוא חלק בלתי נפרד מקבלת הדיפלומה.

פרויקט הגמר בניהול מתבטא בשנה האחרונה ללימודים, לסטודנטים הלומדים הנדסאי בניין בלימודי בוקר פרויקט הגמר יתבטא בשנה ב' וסטודנטים הלומדים לימודי ערב פרויקט הגמר יתבטא בשנה ג'. פרויקט הגמר בניהול הוא פרויקט גמר המסכם את כל לימודי ההנדסאי בניין, הוא סוכם את כל המקצועות שלמדנו לתוך פרויקט גמר עצום ומורכב.

יותר מ-35% מהסטודנטים הלומדים הנדסאי בניין לא מסיימים את הדיפלומה ולא מצליחים להיכנס לשוק העבודה, למה זה קורה? בגלל פרויקט הגמר בניהול.

פרויקט הגמר שיוכן לקראת סיום לימודיו של הסטודנט מחויב להיות בהתאם להנחייה שפורסמה על ידי מה"ט ובכפוף לדרישות המכללה. פרויקט הגמר בניהול יורכב מהפרקים הבאים, חשוב מאוד לזכור שלכל פרק יש את אחוז הציון שלו שעליו נפרט בהמשך

אז מה דורשים מאיתנו בפרויקט הגמר?

תוכניות מצורפות להצעה ולהגנה(באופן ברור וקריא לרבות כותרות):

הבסיס של פרויקט הגמר בניהול הוא תוכניות העומדות בדרישות מה"ט,
מדובר ב-תוכניות לפרויקט הגמר בניהול – להלן הפירוט:

1. תוכנית העמדה, הנקראת גם תוכנית טופוגרפיה, המשקפת את המבנים שלנו.
תוכנית זו מחויבת להיות מונפקת בקנ"מ של לא פחות מ – 1:250.

2. תוכנית אדריכלית של כל הקומות ומפלסן לרבות פיתוח במפלס הקרקע.
תוכנית זו מחויבת להיות מונפקת בקנ"מ של לא פחות מ – 1:100.

3. תוכנית חזיתות וחתכים של המבנה המותאמת לתוכניות האדריכליות.
תוכנית זו מחויבת להיות מונפקת בקנ"מ של לא פחות מ – 1:100.

4. תוכניות קונסטרוקציה של כל הקומות ומפלסן לרבות חתכי הקורות.
תוכנית זו מחויבת להיות מונפקת בקנ"מ של לא פחות מ – 1:100.

פירוט הדרישות בפרויקט הגמר בניהול:

1. מבוא, פרק זה משקף כ-3% מהציון על פרויקט הגמר בניהול:

בפרק זה ניצור תוכן עניינים, נציג רשימת תיוג חתומה, תאור כללי של הבעיה הניהולית-הנדסאית, תיאור על הגורמים השותפים לפרויקט, סקירת תקנים, תקנות ושיטות התקשרות ומפרטים שסיוע לניהול הפרויקט.

2. שיטת הביצוע, פרק זה משקף כ-3% מהציון על פרויקט הגמר בניהול:

בפרק זה נבצע סקירה על לא פחות מ-2 דפים מלאים ובהם נסביר על כמה מהנושאים הבאים: ביסוס, שלד, גמר, עבודות אינסטלציה, עבודות חשמל, עבודות עפר, השוואת חלופות לביצוע.

3. חישוב כמויות וכתב כמויות, פרק זה מהווה כ-20% מהציון על פרויקט הגמר בניהול:

בפרק זה נבצע חישוב כמויות מלא ללא פחות מ-8 פרקים מלאים. כתב הכמויות יתבצע באופן מלא בהיקף של עד עשרה סעיפים לפרק שיכלול: עבודות עפר, ביסוס(כלונסאות, רפסודה, יסוד בודד, יסוד עובר) עבודות שלד(תקרות, רצפות, קירות, קורות, עמודים), עבודות גמר(טיח תקרות, קירות וחוץ. ריצוף, חשמל, מים, פיתוח). נציין כי כל כתב הכמויות מחויבת להיות על פי מאגרי מחירים מקובלים, כגון: דקל.

4. תכנון וביצוע לוחות זמנים, פרק זה מהווה כ-20% מהציון על פרויקט הגמר בניהול:

בפרק זה נבצע לוח זמנים, הנקרא גאנט, המשקף את כל הליך בניית השלד והגמר למבנה בודד. בנוסף לכך, נבצע גם לוח זמנים כללי המשקף את כל הליך הפרויקט והוא חלק בלתי נפרד מהגאנט למבנה בודד. בפרק זה נתן את הדגש על תאור הנתיב הקריטי ומשמעותו, קביעת גודל הצוותים על פי תשומותהספקי עבודה מקובלים בענף וציון אבני הדרך שבפרויקט שלנו. לוח הזמנים מחויב להיות תואם לפרויקט.

5. תכנון ושירטוט ארגון אתר, פרק זה מהווה כ-20% מהציון על פרויקט הגמר בניהול:

בפרק זה נבצע תכנון בטיחותי על פי תקנה 166. מטרת תכנון ושירטוט ארגון האתר היא להציג כיצד אנחנו מתכננים לבצע את פרויקט הגמר בניהול בצורה הבטיחותית ביותר. שרטוט תוכנית ארגון האתר ייעשה בתוכנת ה AutoCAD בלבד ויכלול את כל הפונקציות לאתר כולל מיודת, מפלסים. השרטוט יכלול הצבה של עגורן במידת הצורך, נקודות פריקת חומרים. השרטוט חייב לכלול גם מיקום חניות לרכבים, גידור ושערים, דרכי גישה, שילוט, נקודות חשמל ומים. כמו כן, התוכנית מחויבת להיעשות בהתאם לשלבי ביצוע הפרויקט.

6. הכנת תחשיב עלות בנייה – תחשיבי תמחיר וחשבונות חלקיים,
פרק זה מהווה כ-5% מהציון על פרויקט הגמר בניהול:

בפרק זה נבצע 3 תחשיבי תמחיר, כלומר, הצעת מחיר לאלמנטים שונים מהפרקים שעליהם ביצענו את חישובי הכמויות ובניהם: עבודות עפר, ביסוס, שלד וגמר. בנוסף, יהיה עלינו לבצע 2 חשבונות חלקיים(מצב שבו הקבלן מגיש ליזם את הכמויות של העבודות שביצע באותו החודש ועליהם הוא דורש תשלום) ממחושבים בהתאמה עם לוח הזמנים בפרויקט הגמר שלנו.

7. בקרת והבטחת הביצוע, פרק זה מהווה כ-5% מהציון על פרויקט הגמר בניהול:

בפרק זה נציג פרוגרמת בדיקות למבנה ויציקות בטון בפרויקט הגמר שלנו.
הכנת יומני עבודה התואם את העבודות המופיעות בגאנט שלנו.

8. סקר סיכונים לפרויקט – פרק זה מהווה כ-4% מהציון על פרויקט הגמר בניהול:

בפרק זה נצטרך לבצע סקירה על הסיכונים הביטחותיים העומדים בפנינו במהלך ביצוע העבודה ועליהם נצטרך להציג כיצד אנחנו מתכננים למגר את הסכנות הללו בטבלה הנקראת "סקר סיקונים".

9. אופן עריכת ספר פרויקט הגמר, פרק זה מהווה כ-10% מהציון על פרויקט הגמר בניהול:

בפרק זה נצטרך לבצע הנפקה לפורמט PDF על כל העבודות שביצענו ולסכום את כל הדפים בקובץ PDF אחד מאוחד הנקרא "ספר פרויקט". נציין כי קביעת הציון תיקבע בין היתר על פי נראות הפרויקט.

10. מורכבות הפרויקט והיקפו – פרק זה מהווה כ-10% מהציון על פרויקט הגמר בניהול:

ככל ותבחרו פרויקט קשה ומורכב יותר, כך הסיכוי שתקבלו ציון מרשים גבוה יותר.

דילוג לתוכן